ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 0895 034 829
Адрес: гр. София, ул. „Алеко Константинов“ № 29