ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 0889 41 41 03
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 36А Партер

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 0895 034 829
Адрес: гр. София, ул. „Алеко Константинов“ № 29